Obsługa kadrowo - płacowa pracowników

Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac. Oobliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek.

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek

 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek

 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:

  • zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

  • kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;

  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;

  • roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.

 • kalkulacja wynagrodzeń;

 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;